11/20/2023

Save The Planet!

Chúc mừng Wyndham Garden Hoi An Hotel & Spa đã đạt được Chứng nhận Xanh Wyndham cấp 1.
Chúng tôi muốn gởi lời cảm ơn chân thành đến từng thành viên trong đại gia đình Wyndham Garden Hoi An vì những đóng góp tuyệt vời của họ và chúng tôi cảm thấy thật sự tự hào là một phần của Chương trình Toàn cầu này.
Cam kết của chúng tôi về tính bền vững với hơn 8.900 khách sạn trên khắp thế giới, Wyndham Hotels & Resorts cam kết giúp bảo vệ môi trường và dẫn đầu trong các chương trình bền vững trên quy mô toàn cầu. Chương trình Xanh Wyndham được thiết kế để giúp giảm chi phí tiện ích, tiếp cận các ưu đãi tài chính, thu hút khách du lịch có ý thức về môi trường và giảm lượng khí thải carbon… Cam kết thực hiện bền vững này là một trong nhiều cách chúng tôi đảm bảo các giá trị cốt lõi của mình phù hợp với tất cả các khách hàng.
Bây giờ chúng tôi đã có các thành viên Đội Xanh để thực hiện nhiệm vụ này, Save The Planet!

Recent Posts

Loading...

BOOK DIRECT & SAVE From VND 1,150,000/ Nigh/ Deluxe RoomBooking period: From 10th March to 30th April, 2023 Stay period: From 10th March to 30th June 2023 BOOKING NOW